Головна
     

                                                                КЕРІВНИЦТВО КАФЕДРИ

  Завідувач кафедри - Козлов Леонід Геннадійович, д.т.н., професор

  Заступник завідувача кафедри з методичної роботи -
Савуляк Віктор Валерійович, к.т.н., доцент

  Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи - 
Сердюк Ольга Валентинівна, к.т.н., доцент

  Заступник завідувача кафедри з наукової роботи -
Сухоруков Сергій Іванович, к.т.н., доцент

  Заступник завідувача кафедри з виховної роботи - Семічаснова Наталія Степанівна, старший викладач

  Секретар кафедри - Ковальчук Вадим Анатолійович, асистент
                                                              
                                                                 ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ

КОЗЛОВ ЛЕОНІД ГЕННАДІЙОВИЧ
завідувач кафедри, д
.т.н., професор


особиста web-сторінка

    Закінчив Вінницький політехнічний інститут в 1978 році за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». Працює на кафедрі ТАМ з 1978 року, з 2002 по 2011 рік працював на посаді декана факультету технології, автоматизації та комп’ютеризації машинобудування, з 2011 року працює на посаді професора кафедри ТАМ. В 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вдосконалення системи керування гідропривода з LS-регулюванням» за спеціальністю 05.02.03 – «Системи приводів». Співавтор 1 монографії, 6 навчальних посібників, 102 наукових публікацій та патентів. За розробки в галузі гідроприводів мобільних машин нагороджений 2 золотими медалями та срібною медаллю на міжнародних виставках в м. Будапешт (Угорщина) в 2000 році та в м. Яси (Румунія) в 2000 році та 2003 році. Займається розробкою та дослідженням мехатронних гідросистем мобільних робочих машин. Викладає дисципліни «САПР технологічних процесів», «Дискретні системи регулювання та мікропроцесорна техніка».
    Контактна інформація: 21021 м. Вінниця, Хмельницьке шосе 95, корпус 1 кімната 1112, телефон: 0432-598-169, e-mail: osna2030@gmail.com

 

БУРЄННІКОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
 академік Транспортної академії України, з
аслужений працівник освіти України, к.т.н., професор


особиста web-сторінка

    Закінчив Київський політехнічний інститут в 1971 році за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». З 1971 р. працював інженером, втім асистентом кафедри технології та автоматизації машинобудування. Після завершення заочної аспірантури у 1984 році захистив кандидатську дисертацію в Київському політехнічному інституті на тему:  «Підвищення ефективності регульованих гідромеханізмів технологічних машин». З 1988р. - доцент, з 1999р. - професор кафедри ТАМ. З 1989р. по  1997р. проректор, перший проректор ВНТУ. З 1997р. декан, директор інституту машинобудування та транспорту, член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій за науковими спеціальностями. Коло наукових інтересів — моделювання та синтез гідравлічних систем технологічних машин та мобільної техніки.
    Автор і співавтор 145 наукових, науково-методичних та методичних праць, з яких 10 навчальних посібників і 2 монографії. Викладає дисципліни: «Гідравліка, гідро- та пневмопривод», «Технологічні основи машинобудування», «Вступ до фаху».
    Контактна інформація: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1116 тел.  e-mail: yu.burennikov@gmail.com

ПЕТРОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
декан Факультету машинобудування та транспорту, к.т.н., доцент

особиста web-сторінка

    Закінчив Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) в 2005 році, захистивши магістерську дисертацію на тему «Вдосконалення гідророзподільника для багатопотокової системи чутливої до навантаження». Магістр з інженерної механіки за спеціальністю «Технологія машинобудування». З 2005 року до 2009 року навчався у аспірантурі (ВНТУ). З 2005 року працює на кафедрі ТАМ. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Гідропривод чутливий до навантаження на базі мультирежимного гідророзподільника» (спеціальність 05.02.02 – «Машинознавство»).
    Співавтор понад 50 наукових праць, в тому числі 25 статей, 1 монографія, 4 патенти на корисну модель. Співавтор 2 навчальних посібників, 8 методичних вказівок, 11 свідоцтв про авторські права на комп’ютерні програми. Займається розробкою та дослідженням пропорційних систем керування енергоощадними гідроприводами мобільних робочих машин. Викладає дисципліни «Інформатика», «Технологічна оснастка», «Проектування контрольно-вимірювальних пристроїв», «Проектування пристосувань», «Основи автоматизованого проектування», «Комп’ютерне проектування технологічного оснащення».
    Контактна інформація: м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1217, тел. 0432-51-31-15, e-mail: petrovov@ukr.net. 

 ДЕРІБО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
к.т.н., доцент

особиста web-сторінка   

    Закінчив Київський політехнічний інститут в 1972 році. Інженер-механік за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». З 1972 року працював інженером-технологом на Вінницькому заводі радіотехнічної апаратури. З 1974 року працює у Вінницькому політехнічному інституті на кафедрі технології та автоматизації машинобудування (ТАМ) на посадах: інженера, молошого наукового співробітника, старшого інженера, старшого наукового співробітника. У 1986 році захистив кандитатську дисертацію на тему «Динаміка електрогідравлічного слідкувального привода з гідромеханічним коректувальним зв’язком за прискоренням» (спеціальність 05.02.02 — машинознавство).
    З 1986 року працює на посаді старшого викладача, а з 1989 року — доцента кафедри ТАМ. У 1992 році присвоєне вчене звання доцента. Є співавтором 5 навчальних посібників та більше 60 наукових статей. Напрямки наукових дослджень: гідравлічні системи керування приводами машин, проблеми забезпечення точності в процесах механічної обробки. Викладає дисципліни: «Основи технології машинобудування», «Технологія машинобудування», «Спеціальна технологія», «Технологія та верстати з ЧПУ», «Електрогідравлічні системи керування приводами машин», «Методи та засоби проведення експериментальних досліджень».
    Контактна інформація: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімната 1114, тел. 0432-59-83-91, e-mail: deribo@vntu.edu.ua

 СЕМІЧАСНОВА НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА
заступник декана з виховної роботи Факультету машинобудування та транспорту, старший викладач

особиста web-сторінка 

    Закінчила Вінницький  політехнічний інститут в 1983 році за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». З 1977 року  почала працювати  в Вінницькому національному технічному університеті (ВНТУ). З 1981 року працює на кафедрі ТАМ.  З 2003 року  по 2012 рік працювала заступником декана з виховної роботи факультету технології, автоматизації та комп’ютеризації машинобудування.  З 2007 року до 2011 рік навчалася у аспірантурі ВНТУ за спеціальністю 05.02.02 – «Машинознавство».  З 1 вересня 2012 року працює заступником директора з навчально-виховної роботи інституту машинобудування та транспорту. Співавтор понад 21 наукової праці, в тому числі 16 статей, 3 тези доповідей, 2 патента на винахід. Співавтор 8 навчальних посібників. Займається дослідженнями підвищення надійності запуску гідроприводів технологічних машин. Викладає дисципліни «Інформатика», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Допуски та технічні вимірювання».
    Контактна інформація: м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1223а, тел. 0432-59-83-84, e-mail: semichasnova79@gmail.com.

 

 МИРОНЕНКО ОЛЕГ МАКАРОВИЧ
старший викладач

особиста web-сторінка   

    Закінчив Вінницький політехнічний інститут (ВПІ) в 1979 році. До1977року працював інженером - конструктором на 18 Державному підшипниковому заводі. З 1977 м.н.с, с.н.с. науково дослідного відділу ВПІ. З 1994 року викладач, старший викладач кафедри ТАМ (ВНТУ). Викладав курси «Стандартизація», «Технологічна оснастка», «Проектування контрольно-вимірювальних пристроїв», «Проектування пристосувань», «Теоретичні основи виробництва деталей та складання машин», «САПР для верстатів з ЧПК» та робітничу професію «Токар», «Оператор верстатів з ЧПК».
    Співавтор 14 наукових робіт та 3 учбових посібників, співавтор 19 авторських свідоцтв та патентів на винахід, 2 з яких впровадженні в виробництво з економічним ефектом 641 тисяча рублів , за які одержав відзнаку «Винахідник СРСР». Співавтор 27 конструкцій машин для випробування виробів при динамічних навантаженнях, а також верстатів для деревообробки, металообробки. які впроваджені в виробництво. Зараз займається розробкою систем управління з числовим програмним керуванням на базі мікропроцесорної техніки. Старший викладач кафедри ТАМ викладає дисципліни «САПР для верстатів з ЧПК» та робітничу професію «Оператор верстатів з ЧПК».
    Контактна інформація: м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1114,   тел. 0432-59-83-91, e-mail: woodm@ukr.net.

 

СУХОРУКОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
заступник завідувача кафедри з наукової роботи, к.т.н., доцент

особиста web-сторінка

    Закінчив Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) в 2002 році, захистивши магістерську дисертацію на тему «Удосконалення процесів холодної об’ємної штамповки пористих матеріалів із застосуванням методів математичного моделювання». Магістр з інженерної механіки за спеціальністю «Технологія машинобудування». З 2002 року до 2005 року навчався у аспірантурі (ВНТУ). З 2005 року працює на кафедрі ТАМ. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології плоскої поперечно-клинової прокатки ступінчастих циліндричних заготовок» (спеціальність 05.03.05 – «Процеси та машини обробки тиском»). Особисто та у співавторстві опублікував 20 наукових праць, в тому числі: 12 статей, 1 патент на винахід, 1 авторське свідоцтво. Співавтор 2 навчальних посібників, 2 методичних вказівок. Займається комп’ютерним моделюванням процесів об’ємного пластичного деформування матеріалів.
    Викладає дисципліни: «Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин», «Система автоматизованого проектування технологічної оснастки», «Комп’ютерна графіка в машинобудуванні».
Контактна інформація: м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1114а, тел. 0432-59-83-91, e-mail: ssergeii@ukr.net. 


САВУЛЯК ВІКТОР ВАЛЕРІЙОВИЧ
заступник завідувача кафедри з методичної роботи, к.т.н., доцент

особиста web-сторінка

    Закінчив Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) в 2003 році, захистивши магістерську дисертацію на тему «Холодна пластична деформація листових заготовок в процесі статичної та динамічної формозміни». Магістр з інженерної механіки за спеціальністю «Технологія машинобудування». З 2003 року до 2006 року навчався у аспірантурі (ВНТУ). З 2003 року працює на кафедрі ТАМ. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Холодне формування заготовок з мінімальними радіусами кривизни з важкодеформівних листових матеріалів» (спеціальність 05.03.05 – «Процеси та машини обробки тиском»). Автор понад 30 публікацій, в тому числі: 1 монографії, 12 статей, 5 патентів на винахід, 1 методичних вказівок. Займається дослідженням процесів пластичного деформування матеріалів з покриттями.
    Викладає дисципліни: «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні», «Проектування автоматизованих дільниць», «Управління якістю продукції», «Проектування механоскладальних цехів», «Операційне середовище та пакети прикладних програм», «Проектування автоматизованих дільниць».
    Контактна інформація: м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1114а, тел. 0432-59-83-91, e-mail: vvsav81@gmail.com. 

РЕПІНСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
к.т.н., доцент

особиста web-сторінка

    Закінчив Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) в 2003 році, захистивши магістерську дисертацію на тему “Вплив параметрів гідравлічної лінії на хвильові процеси та рух вихідної ланки”. Магістр інженерної механіки за спеціальністю “Технологія машинобудування”. 2003-2006 роки навчався у аспірантурі ВНТУ. З 2003 року працює на кафедрі ТАМ. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Система керування аксіально-поршневого регульованого насоса з профільованим вікном золотника комбінованого регулятора подачі” (спеціальність 05.02.02 – “Машинознавство”). Співавтор понад 30 публікацій, в тому числі 19 статей з переліку ВАК України, 1 патент на винахід. Співавтор 4 навчальних посібників. Займається розробкою та дослідженням пропорційних систем керування енергоощадними гідроприводами мобільних робочих машин. Викладає дисципліни: “Гідравліка та гідро- пневмоприводи”, “Гідравліка і гідропневмоавтоматика”, “Автоматизація виробництва в машинобудуванні”, “Основи науково-дослідної роботи”, “ТАК ТС” та ін.
    Контактна інформація: м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1114, 1114а, тел. 0432-59-83-91, e-mail:repinskyisv@gmail.com.

ЛОЗІНСЬКИЙ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
к.т.н., доцент

особиста web-сторінка

    Закінчив Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) в 2005 році. Магістр з інженерної механіки за спеціальністю «Технологія машинобудування» (захистив магістерську дисертацію на тему «Система управління пропорційним електрогідравлічним розподільником»  у 2005 році). З 2006 року до 2009 року навчався у аспірантурі з відривом від виробництва у ВНТУ. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Пропорційний електрогідравлічний розподільник з незалежним керуванням потоків для мобільних машин» (спеціальність 05.02.02 – «Машинознавство»). З 2005 року працює на кафедрі ТАМ. Має 18 наукових праць, в тому числі 14 статей та 1 патент України. Співавтор 1 методичних вказівок. Займається розробкою та дослідженням гідроприводів на базі пропорційних електрогідравлічних розподільників з незалежним керуванням потоків.
    Викладає дисципліни: «Основи наукових досліджень», «Основи автоматизованого виробництва», «САПР ТП МВ», «Технологічні основи машинобудування», «Системи технологій машинобудування» та ін.

    Контактна інформація: м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1114а, тел. 0432-59-83-91.

СЕРДЮК ОЛЬГА ВАЛЕНТИНІВНА
заступник завідувача кафедри з навчальної роботи, к.т.н., доцент 

особиста web-сторінка

    Закінчила Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) в 2004 році, захистивши магістерську дисертацію на тему «Моделювання та експериментальне дослідження пружних переміщень обплетень рукавів високого тиску». Магістр з інженерної механіки за спеціальністю «Технологія машинобудування». З 2004 року до 2008 року навчалася у аспірантурі (ВНТУ). З 2003 року працює на кафедрі ТАМ. Працює над кандидатською дисертацію на тему «Удосконалення технології поверхневого пластичного деформування металу із застосуванням методів теорії деформуємості».
    Співавтор понад 12 наукових праць, в тому числі 7 статей,  1 патенту на корисну модель. Співавтор 3 навчальних посібників,  1 дистанційного курсу.
    Викладає дисципліни «Технології та верстати з ЧПК», «ОНДР», «Виробниче навчання», «Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні».
    Контактна інформація:  м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус №1, кімн. 1114, тел. 0432-59-83-91.


 

Піонткевич Олег Володимирович
старший викладач, к.т.н.


особиста web-сторінка

    Закінчив Бердичівський політехнічний коледж у 2008 році за спеціальністю «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях». Навчався у Вінницькому національному технічному університеті та здобув кваліфікації бакалавра (2012р.) та магістра (2013р.) по спеціальностях «Інженерна механіка» і «Технології машинобудування», відповідно. Закінчив навчання в аспірантурі (2016р.) по спеціальності «Машинознавство». Працював на кафедрі ТАМ з 2016 - 2020 рік на посаді інженера, а з вересня 2020 року працює на посаді старшого викладача кафедри ТАМ. В жовтні 2019 року захистив кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Д 26.002.11 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на тему «Підвищення ефективності багаторежимного гідроприводу фронтального навантажувача» за спеціальністю 05.02.02 – Машинознавство. Співавтор понад 50 наукових публікацій та патентів. Займається розробкою та дослідженням гідроприводів мобільних робочих машин.

    Викладає дисципліни «САПР технологічних процесів», «Основи автоматизації та механотронні системи в машинобудуванні».

    Контактна інформація: 21021 м. Вінниця, Хмельницьке шосе 95, корпус 1 кімната 1114, телефон: 0432-59-83-91, e-mail: piontkevych@vntu.edu.ua
КОВАЛЬЧУК ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
асистент

особиста web-сторінка   

    Закінчив Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) в 2009 році, захистивши магістерську дисертацію на тему «Моделювання робочих процесів в гідроприводі з пропорційним програмним керуванням». Магістр з інженерної механіки за спеціальністю «Технологія машинобудування».
    З 2009 року навчається в аспірантурі ВНТУ без відриву від виробництва. З 2011 року працює на кафедрі ТАМ. Автор 11 наукових праць, в тому числі 8 статей. Займається розробкою та дослідженням гідроприводів на базі пропорційної гідроапаратури з програмним керуванням. Викладає дисципліни «САПР ТП», «Дискретні системи керування та мікропроцесорна техніка».
    Контактна інформація: м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1112, тел. 0432-59-83-91.