Головна
     

                                                                КЕРІВНИЦТВО КАФЕДРИ

  Завідувач кафедри - Козлов Леонід Геннадійович, д.т.н., професор

  Заступник завідувача кафедри з методичної роботи -
Савуляк Віктор Валерійович, к.т.н., доцент

  Заступник завідувача кафедри з наукової роботи -
Сухоруков Сергій Іванович, к.т.н., доцент

  Заступник завідувача кафедри з виховної роботи - Семічаснова Наталія Степанівна, старший викладач

  Секретар кафедри - Ковальчук Вадим Анатолійович, асистент
                                                              
                                                                 ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ

КОЗЛОВ ЛЕОНІД ГЕННАДІЙОВИЧ
завідувач кафедри, д
.т.н., професор


особиста web-сторінка

    Закінчив Вінницький політехнічний інститут в 1978 році за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». Працює на кафедрі ТАМ з 1978 року, з 2002 по 2011 рік працював на посаді декана факультету технології, автоматизації та комп’ютеризації машинобудування, з 2011 року працює на посаді професора кафедри ТАМ. В 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вдосконалення системи керування гідропривода з LS-регулюванням» за спеціальністю 05.02.03 – «Системи приводів». Співавтор 1 монографії, 6 навчальних посібників, 102 наукових публікацій та патентів. За розробки в галузі гідроприводів мобільних машин нагороджений 2 золотими медалями та срібною медаллю на міжнародних виставках в м. Будапешт (Угорщина) в 2000 році та в м. Яси (Румунія) в 2000 році та 2003 році. Займається розробкою та дослідженням мехатронних гідросистем мобільних робочих машин. Викладає дисципліни «САПР технологічних процесів», «Дискретні системи регулювання та мікропроцесорна техніка».
    Контактна інформація: 21021 м. Вінниця, Хмельницьке шосе 95, корпус 1 кімната 1112, телефон: 0432-598-169, e-mail: osna2030@gmail.com

 

БУРЄННІКОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
декан Факультету машинобудування та транспорту, академік Транспортної академії України, з
аслужений працівник освіти України, к.т.н., професор

особиста web-сторінка

    Закінчив Київський політехнічний інститут в 1971 році за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». З 1971 р. працював інженером, втім асистентом кафедри технології та автоматизації машинобудування. Після завершення заочної аспірантури у 1984 році захистив кандидатську дисертацію в Київському політехнічному інституті на тему:  «Підвищення ефективності регульованих гідромеханізмів технологічних машин». З 1988р. - доцент, з 1999р. - професор кафедри ТАМ. З 1989р. по  1997р. проректор, перший проректор ВНТУ. З 1997р. декан, директор інституту машинобудування та транспорту, член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій за науковими спеціальностями. Коло наукових інтересів — моделювання та синтез гідравлічних систем технологічних машин та мобільної техніки.
    Автор і співавтор 145 наукових, науково-методичних та методичних праць, з яких 10 навчальних посібників і 2 монографії. Викладає дисципліни: «Гідравліка, гідро- та пневмопривод», «Технологічні основи машинобудування», «Вступ до фаху».
    Контактна інформація: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1217; тел. 0432-51-31-15, e-mail: yu.burennikov@bk.ru

ДУСАНЮК ЖАННА ПАВЛІВНА
к.т.н., доцент

особиста web-сторінка  

    Закінчила Київський ордена Леніна політехнічний інститут в 1970 році. Інженер-механік за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». З 1970 року і на даний період працює у Вінницькому національному технічному університеті на кафедрі «Технології та автоматизації машинобудування». В 1990 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Хвильові процеси в довгих трубопроводах технологічних машин» (спеціальність 05.02.03 – «Системи приводів»). В 1994 році отримала звання доцента. Співавтор 14 навчальних посібників, 17 методичних вказівок та 56 статей. Викладає дисципліни «Проектування та виробництво заготовок деталей машин», «Проектування механоскладальних цехів», «Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні», «Основи технології машинобудування», «Технологія та процеси виготовлення деталей машин».
    Контактна інформація: м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, кім. 1114, тел. 0432-59-83-91.

МУЛЯР ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
к.т.н., доцент

особиста web-сторінка   

    Закінчив Київський політехнічний інститут у 1971 році. Інженер-механік за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». З 1971 року і по сьогоднішній день працює у ВНТУ на кафедрі «Технології та автоматизації машинобудування». З 1977 року до 1980 року навчався стаціонарно у аспірантурі КПІ. У 1982 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Механіка процесів стабілізації повільних рухів механізмів з аксіально-поршневими гідромоторами» (спеціальність 05.02.02 – «Машинознавство та деталі машин»). У 1989 році отримав вчене звання доцента. Автор та співавтор 4 навчальних посібників, 10 методичних вказівок до лабораторних робіт, понад 50 наукових статей та авторських свідоцтв. Займається проектуванням та дослідженням стендів для ресурсних випробувань гнучких рукавів високого тиску, гідромеханічних машин для ущільнення грунтів. Викладає дисципліни «Основи автоматизації виробництва», «Технологічні процеси для верстатів з ЧПК», «Автоматизація виробництва в машинобудуванні», «Програмування та налагодження обладнання з ЧПК».
    Контактна інформація: м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1114, тел. 0432-59-83-91, e-mail: yuri.mulyar@gmail.com.

ПУРДИК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ
к.т.н., доцент

особиста web-сторінка   
  

    Закінчив Вінницький політехнічний інститут в 1974 році. Інженер-механік за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». З 1974 р. до 1975 р. працював на «Південному машинобудівному заводі» м. Дніпропетровск. З 1975 р. почав працювати у Вінницькому національному технічному університеті спочатку науковим співробітником, а згодом і викладачем. Був керівником галузевої науково-дослідної лабораторії «Гідроагрегат». В 1986 р. захистив у Московському автомеханічному інституті кандидатську дисертацію на тему «Динаміка системи дистанційного керування клинопасовим варіатором молотильного барабана зернозбирального комбайна в режимі регулювання»  (спеціальність 05.02.02 – «Машинознавство та деталі машин»).
    Автор багатьох наукових розробок, впроваджених як в серійне, так і в масове виробництво з значним економічним ефектом. В 1993 р. отримав наукове звання доцента. Співавтор 1 монографії, 2 навчальних посібників, 74 статей і патентів. Займається дослідженням динаміки технологічних машин з системами гідроавтоматики в тому числі і напрямку енергозберігаючих технологій. Викладає дисципліни - «Технологія машинобудування», «Теорія автоматичного керування  технологічними системами», «Гідропривод та гідро-пневмоавтоматика», «Автоматизовані приводи технологічних машин», «Прогресивні технології в машинобудуванні», «Технологічні основи машинобудування».

 ДЕРІБО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
к.т.н., доцент

особиста web-сторінка   

    Закінчив Київський політехнічний інститут в 1972 році. Інженер-механік за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». З 1972 року працював інженером-технологом на Вінницькому заводі радіотехнічної апаратури. З 1974 року працює у Вінницькому політехнічному інституті на кафедрі технології та автоматизації машинобудування (ТАМ) на посадах: інженера, молошого наукового співробітника, старшого інженера, старшого наукового співробітника. У 1986 році захистив кандитатську дисертацію на тему «Динаміка електрогідравлічного слідкувального привода з гідромеханічним коректувальним зв’язком за прискоренням» (спеціальність 05.02.02 — машинознавство).
    З 1986 року працює на посаді старшого викладача, а з 1989 року — доцента кафедри ТАМ. У 1992 році присвоєне вчене звання доцента. Є співавтором 5 навчальних посібників та більше 60 наукових статей. Напрямки наукових дослджень: гідравлічні системи керування приводами машин, проблеми забезпечення точності в процесах механічної обробки. Викладає дисципліни: «Основи технології машинобудування», «Технологія машинобудування», «Спеціальна технологія», «Технологія та верстати з ЧПУ», «Електрогідравлічні системи керування приводами машин», «Методи та засоби проведення експериментальних досліджень».
    Контактна інформація: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімната 1114, тел. 0432-59-83-91, e-mail: deribo@vntu.edu.ua

 СЕМІЧАСНОВА НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА
заступник декана з виховної роботи Факультету машинобудування та транспорту, старший викладач

особиста web-сторінка 

    Закінчила Вінницький  політехнічний інститут в 1983 році за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». З 1977 року  почала працювати  в Вінницькому національному технічному університеті (ВНТУ). З 1981 року працює на кафедрі ТАМ.  З 2003 року  по 2012 рік працювала заступником декана з виховної роботи факультету технології, автоматизації та комп’ютеризації машинобудування.  З 2007 року до 2011 рік навчалася у аспірантурі ВНТУ за спеціальністю 05.02.02 – «Машинознавство».  З 1 вересня 2012 року працює заступником директора з навчально-виховної роботи інституту машинобудування та транспорту. Співавтор понад 21 наукової праці, в тому числі 16 статей, 3 тези доповідей, 2 патента на винахід. Співавтор 8 навчальних посібників. Займається дослідженнями підвищення надійності запуску гідроприводів технологічних машин. Викладає дисципліни «Інформатика», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Допуски та технічні вимірювання».
    Контактна інформація: м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1223а, тел. 0432-59-83-84, e-mail: semichasnova79@gmail.com.

 

 МИРОНЕНКО ОЛЕГ МАКАРОВИЧ
старший викладач

особиста web-сторінка   

    Закінчив Вінницький політехнічний інститут (ВПІ) в 1979 році. До1977року працював інженером - конструктором на 18 Державному підшипниковому заводі. З 1977 м.н.с, с.н.с. науково дослідного відділу ВПІ. З 1994 року викладач, старший викладач кафедри ТАМ (ВНТУ). Викладав курси «Стандартизація», «Технологічна оснастка», «Проектування контрольно-вимірювальних пристроїв», «Проектування пристосувань», «Теоретичні основи виробництва деталей та складання машин», «САПР для верстатів з ЧПК» та робітничу професію «Токар», «Оператор верстатів з ЧПК».
    Співавтор 14 наукових робіт та 3 учбових посібників, співавтор 19 авторських свідоцтв та патентів на винахід, 2 з яких впровадженні в виробництво з економічним ефектом 641 тисяча рублів , за які одержав відзнаку «Винахідник СРСР». Співавтор 27 конструкцій машин для випробування виробів при динамічних навантаженнях, а також верстатів для деревообробки, металообробки. які впроваджені в виробництво. Зараз займається розробкою систем управління з числовим програмним керуванням на базі мікропроцесорної техніки. Старший викладач кафедри ТАМ викладає дисципліни «САПР для верстатів з ЧПК» та робітничу професію «Оператор верстатів з ЧПК».
    Контактна інформація: м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1114,   тел. 0432-59-83-91, e-mail: woodm@ukr.net.

 

СУХОРУКОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
заступник завідувача кафедри з наукової роботи, к.т.н., доцент

особиста web-сторінка

    Закінчив Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) в 2002 році, захистивши магістерську дисертацію на тему «Удосконалення процесів холодної об’ємної штамповки пористих матеріалів із застосуванням методів математичного моделювання». Магістр з інженерної механіки за спеціальністю «Технологія машинобудування». З 2002 року до 2005 року навчався у аспірантурі (ВНТУ). З 2005 року працює на кафедрі ТАМ. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології плоскої поперечно-клинової прокатки ступінчастих циліндричних заготовок» (спеціальність 05.03.05 – «Процеси та машини обробки тиском»). Особисто та у співавторстві опублікував 20 наукових праць, в тому числі: 12 статей, 1 патент на винахід, 1 авторське свідоцтво. Співавтор 2 навчальних посібників, 2 методичних вказівок. Займається комп’ютерним моделюванням процесів об’ємного пластичного деформування матеріалів.
    Викладає дисципліни: «Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин», «Система автоматизованого проектування технологічної оснастки», «Комп’ютерна графіка в машинобудуванні».
Контактна інформація: м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1114а, тел. 0432-59-83-91, e-mail: ssergeii@ukr.net. 


ПЕТРОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
заступник декана з навчально-методичної роботи Факультету машинобудування та транспорту, к.т.н., доцент

особиста web-сторінка

    Закінчив Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) в 2005 році, захистивши магістерську дисертацію на тему «Вдосконалення гідророзподільника для багатопотокової системи чутливої до навантаження». Магістр з інженерної механіки за спеціальністю «Технологія машинобудування». З 2005 року до 2009 року навчався у аспірантурі (ВНТУ). З 2005 року працює на кафедрі ТАМ. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Гідропривод чутливий до навантаження на базі мультирежимного гідророзподільника» (спеціальність 05.02.02 – «Машинознавство»).
    Співавтор понад 50 наукових праць, в тому числі 25 статей, 1 монографія, 4 патенти на корисну модель. Співавтор 2 навчальних посібників, 8 методичних вказівок, 11 свідоцтв про авторські права на комп’ютерні програми. Займається розробкою та дослідженням пропорційних систем керування енергоощадними гідроприводами мобільних робочих машин. Викладає дисципліни «Інформатика», «Технологічна оснастка», «Проектування контрольно-вимірювальних пристроїв», «Проектування пристосувань», «Основи автоматизованого проектування», «Комп’ютерне проектування технологічного оснащення».
    Контактна інформація: м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1210, тел. 0432-59-83-23, e-mail: petrovov@ukr.net. 

САВУЛЯК ВІКТОР ВАЛЕРІЙОВИЧ
заступник завідувача кафедри з методичної роботи, к.т.н., доцент

особиста web-сторінка

    Закінчив Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) в 2003 році, захистивши магістерську дисертацію на тему «Холодна пластична деформація листових заготовок в процесі статичної та динамічної формозміни». Магістр з інженерної механіки за спеціальністю «Технологія машинобудування». З 2003 року до 2006 року навчався у аспірантурі (ВНТУ). З 2003 року працює на кафедрі ТАМ. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Холодне формування заготовок з мінімальними радіусами кривизни з важкодеформівних листових матеріалів» (спеціальність 05.03.05 – «Процеси та машини обробки тиском»). Автор понад 30 публікацій, в тому числі: 1 монографії, 12 статей, 5 патентів на винахід, 1 методичних вказівок. Займається дослідженням процесів пластичного деформування матеріалів з покриттями.
    Викладає дисципліни: «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні», «Проектування автоматизованих дільниць», «Управління якістю продукції», «Проектування механоскладальних цехів», «Операційне середовище та пакети прикладних програм», «Проектування автоматизованих дільниць».
    Контактна інформація: м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1114а, тел. 0432-59-83-91, e-mail: vvsav81@gmail.com. 

РЕПІНСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
к.т.н., доцент

особиста web-сторінка

    Закінчив Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) в 2003 році, захистивши магістерську дисертацію на тему “Вплив параметрів гідравлічної лінії на хвильові процеси та рух вихідної ланки”. Магістр інженерної механіки за спеціальністю “Технологія машинобудування”. 2003-2006 роки навчався у аспірантурі ВНТУ. З 2003 року працює на кафедрі ТАМ. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Система керування аксіально-поршневого регульованого насоса з профільованим вікном золотника комбінованого регулятора подачі” (спеціальність 05.02.02 – “Машинознавство”). Співавтор понад 30 публікацій, в тому числі 19 статей з переліку ВАК України, 1 патент на винахід. Співавтор 4 навчальних посібників. Займається розробкою та дослідженням пропорційних систем керування енергоощадними гідроприводами мобільних робочих машин. Викладає дисципліни: “Гідравліка та гідро- пневмоприводи”, “Гідравліка і гідропневмоавтоматика”, “Автоматизація виробництва в машинобудуванні”, “Основи науково-дослідної роботи”, “ТАК ТС” та ін.
    Контактна інформація: м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1114, 1114а, тел. 0432-59-83-91, e-mail:repinskyisv@gmail.com.

ЛОЗІНСЬКИЙ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
к.т.н., доцент

особиста web-сторінка

    Закінчив Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) в 2005 році. Магістр з інженерної механіки за спеціальністю «Технологія машинобудування» (захистив магістерську дисертацію на тему «Система управління пропорційним електрогідравлічним розподільником»  у 2005 році). З 2006 року до 2009 року навчався у аспірантурі з відривом від виробництва у ВНТУ. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Пропорційний електрогідравлічний розподільник з незалежним керуванням потоків для мобільних машин» (спеціальність 05.02.02 – «Машинознавство»). З 2005 року працює на кафедрі ТАМ. Має 18 наукових праць, в тому числі 14 статей та 1 патент України. Співавтор 1 методичних вказівок. Займається розробкою та дослідженням гідроприводів на базі пропорційних електрогідравлічних розподільників з незалежним керуванням потоків.
    Викладає дисципліни: «Основи наукових досліджень», «Основи автоматизованого виробництва», «САПР ТП МВ», «Технологічні основи машинобудування», «Системи технологій машинобудування» та ін.

    Контактна інформація: м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1114а, тел. 0432-59-83-91.

СЕРДЮК ОЛЬГА ВАЛЕНТИНІВНА
асистент

особиста web-сторінка

    Закінчила Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) в 2004 році, захистивши магістерську дисертацію на тему «Моделювання та експериментальне дослідження пружних переміщень обплетень рукавів високого тиску». Магістр з інженерної механіки за спеціальністю «Технологія машинобудування». З 2004 року до 2008 року навчалася у аспірантурі (ВНТУ). З 2003 року працює на кафедрі ТАМ. Працює над кандидатською дисертацію на тему «Удосконалення технології поверхневого пластичного деформування металу із застосуванням методів теорії деформуємості».
    Співавтор понад 12 наукових праць, в тому числі 7 статей,  1 патенту на корисну модель. Співавтор 3 навчальних посібників,  1 дистанційного курсу.
    Викладає дисципліни «Технології та верстати з ЧПК», «ОНДР», «Виробниче навчання», «Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні».
    Контактна інформація:  м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус №1, кімн. 1114, тел. 0432-59-83-91.


КОВАЛЬЧУК ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
асистент

особиста web-сторінка   

    Закінчив Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) в 2009 році, захистивши магістерську дисертацію на тему «Моделювання робочих процесів в гідроприводі з пропорційним програмним керуванням». Магістр з інженерної механіки за спеціальністю «Технологія машинобудування».
    З 2009 року навчається в аспірантурі ВНТУ без відриву від виробництва. З 2011 року працює на кафедрі ТАМ. Автор 11 наукових праць, в тому числі 8 статей. Займається розробкою та дослідженням гідроприводів на базі пропорційної гідроапаратури з програмним керуванням. Викладає дисципліни «САПР ТП», «Дискретні системи керування та мікропроцесорна техніка».
    Контактна інформація: м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1112, тел. 0432-59-83-91.