Головна
     

Дисципліни, які викладаються для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр :

                                                                                                                                                          
1. Вступ до фаху  ДФН  
2. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання   ДФН   ЗФН      
3. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи  ДФН  ЗФН 
4. Гідравліка і гідропневмоавтоматика  ДФН 
5. Дискретні системи керування та мікропроцесорна техніка  ДФН  ЗФН 
6. Інформатика  ДФН  ЗФН 
7. Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні  ДФН  ЗФН 
8. Нові матеріали та композити  ДФН  ЗФН 
9. Основи автоматизації виробництва  ДФН  ЗФН  
10. Основи взаємозамінності  ДФН 
11. ОНДР  ДФН 
12. Основи автоматизованого проектування  ДФН  ЗФН 
13. Основи технології машинобудування ДФН  ЗФН 
14. Проектування та виробництво заготовок деталей машин  ДФН  ЗФН 
15. Технологічні основи машинобдування  ДФН  ЗФН 
16. Технологічна оснастка  ДФН  ЗФН  
17. Технології та верстати з ЧПК  ДФН  ЗФН 
18. Технологія машинобудування  ДФН  ЗФН  

 
                 Дисципліни, які викладаються для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр :  

 
1. Автоматизація виробництва в машинобудуванні ДФН   ЗФН 
2. Комп'ютерне проектування технологічного оснащення  ДФН 
3. Методологія та організіція наукових досліджень  ДФН 
4. Мехатронні системи керування приводами машин  ДФН 
5. Роботизованні технологічні комплекси та САП верстатів з ЧПК   ДФН 
6.САПР технологічних процесів та підготовки машинобудівного виробництва ДФН 
7. Сучасні інформаційні технології в наці та освіті  ДФН  ЗФН 
8.Теоретичні та експериментальні дослідження в машинобудуванні ДФН 
9.Технологічні методи виготовлення та підвищення якостей деталей машин  ДФН  ЗФН 

 
 
                                                                          ВИПУСКНІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ КАФЕДРИ

Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності -131 "Прикладна механікка" ЗАВАНТАЖИТИ
 
Методичні вказівки для виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності -131 "Прикладна механікка"  ЗАВАНТАЖИТИ
 
ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ скачати
      ПРОГРАМИ ПЕРЕДДИПЛОМНИХ ПРАКТИК

Програма переддипломної практики студентів-бакалаврів спеціальності 131 "Прикладна механікка"ЗАВАНТАЖИТИ

Програма переддипломної практики студентів-магістрів спецфіальності 131 "Прикладна механікка" ЗАВАНТАЖИТИ
 

КУРСОВІ РОБОТИ ТА ПРОЕКТИ

"ІНФОРМАТИКА" - курсова робота.
Методичні вказівки для виконання курсової роботи: ЗАВАНТАЖИТИ

"ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ" - курсова робота. 
Методичні вказівки для виконання курсової роботи: ЗАВАНТАЖИТИ частина 1 частина 2

"ГІДРАВЛІКА, ГІДРО- ТА ПНЕВМОПРИВОДИ" - курсова робота.
Методичні вказівки для виконання курсової роботи: ЗАВАНТАЖИТИ частина 1 частина 2

"ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ" - курсовий проект.
Навчальний посібник для виконання курсового проекту: ЗАВАНТАЖИТИ та  ДОДАТКИ

"САПР ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА (САПР ТПМВ)" - курсова робота.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи: ЗАВАНТАЖИТИ 

"КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ" - курсовий проект.
Навчальний посібник до виконання курсового проекту: ЗАВАНТАЖИТИ 

"ПРОЕКТУВАННЯ ПРИСТОСУВАНЬ" курсовий проект.
Навчальний посібник для виконання курсового проекту: ЗАВАНТАЖИТИ 

"Роботизовані технологічні комплекси та СПА верстатів з ЧПК"
Методичні вказівки для виконання курсової роботи: ЗАВАНТАЖИТИ 


 
                                  НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

                                                                           Навчальні посібники

Ю.А. Бурєнніков, І.А. Немировський, Л.Г. Козлов. Гідравліка та гідро-пневмопривод. Навчальний посібник з грифом МОН – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 270 с.

Ю.А. Бурєнніков, А.А. Кашканов, В.М. Ребедайло. Автомобілі: робочі процеси та основи розрахунку. Навчальний посібник з грифом МОН – Вінниця : ВНТУ, 2012. –  283с.

 

Ю.А. Бурєнніков, І.О. Сивак, С.І. Сухоруков. Нові матеріали та композити. Навчальний посібник з грифом МОН – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 158с.


Інформатика. Курсове проектування для студентів машинобудівних спеціальностей : навчальний посібник / Козлов Л. Г., Петров О. В., Семічаснова Н. С., Коцюбівська К. І. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 184 с.

Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин. Частина 1: практикум / Дерібо О.В., Дусанюк Ж.П., Репінський С.В. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 114 с.

Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Литі заготовки: навчальний посібник. / Дусанюк Ж. П., Шиліна О. П., Репінський С. В. та ін. – Вінниця: ВНТУ, 2009. - 199 с.

Бурєнніков Ю. А., Кашканов А. А., Ребедайло В. М. Рухомий склад автомобільного транспорту: робочі процеси та елементи розрахунку. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 267 с.

Дерібо О.В., Дусанюк Ж.П., Мироненко О.М., Пурдик В.П., Репінський С.В., Черноволик Г.О. Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин Лабораторний практикум. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 118 с.

Дусанюк Ж.П., Сивак І.О., Дусанюк С.В., Репінський С.В. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Гаряче об’ємне штампування. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 106 с.

Дусанюк Ж.П., Семичаснова Н.С., Дусанюк С.В., Карватко О.В. Науково-дослідна, конструкторсько-технологічна практика. Частина 2 Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2006. - 80 с.

Дусанюк Ж.П., Семічаснова Н.С., Дусанюк С.В., Карватко О.В. Науково-дослідна, конструкторсько-технологічна практика Частина 1. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2006. - 87с.

Огородніков В.А., Сивак І.О., Лєбєдєва Г.О. Опір матеріалів. Теоретичні відомості і контрольні завдання. Під загальною редакцією В.А. Огороднікова. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 74 с.


                                                                                Методичні вказівки

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «САПР технологічної підготовки машинобудівного виробництва» / Укладачі: О. В. Петров, Л. Г. Козлов, Д. О. Лозінський. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 60 с.

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Технологічна оснастка» / Укладачі: О.В. Петров, С.І. Сухоруков, Н.В. Ляховченко. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 45 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Комп’ютерна графіка в технологічному проектуванні» та «Комп’ютерна графіка в машинобудуванні»/ Ю. В. Булига, С. І. Сухоруков. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 78с.

Методичні вказівки для виконання контрольних та курсових робіт з дисципліни САПР ТП / Уклад. Л. Г. Козлов, В. В. Савуляк, С. І. Сухоруков, Д. О. Лозінський, О. В. Петров. – Вінниця : ВНТУ, 2010.- 51с.