Головна
     

Всеукраїнський конкурс студентських робіт із напрямку

«Прикладна механіка (Механотроніка)»ДЛЯ АБІТУРІЄНТА          
Кафедра. ТАМ готує та випускає бакалаврів за спеціальністю 131 - "Прикладна механіка" (спеціалізація "Комп'ютерні технології у машинобудівному виробництві"), а також магістрів за спеціальністю 131 - "Приклалдна механіка" ( спеціалізація  - "Технології машинобудування"). На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальностями: 131-"Прикладна механіка" та 05.03.05 – "Процеси та машини обробки тиском". 
З 2016 р. кафедру очолює д.т.н., професор Козлов Леонід Геннадійович.    

На сьогодні викладачі кафедри викладають понад 50 навчальних дисциплін для студентів всіх курсів, керують курсовим та дипломним проектуванням. На кафедрі здійснюється підготовка студентів з робітничих професій: «Токар», «Оператор верстатів з ЧПК», «Контролер верстатних та слюсарних робіт».    Основними науковими напрямами кафедри є «Моделювання та синтез гідросистем та гідроагрегатів технологічних машин», а також «Розвиток прикладної теорії деформованості суцільних і пористих тіл при складному навантаженні та удосконалення на цій основі технологічних процесів обробки металів тиском». Перший з цих напрямів започаткований ще у вересні 1966 року з ініціативи професора Ігоря Абрамовича Немировського.  У цьому напрямі підготовлено три кандидата технічних наук.        При кафедрі працюють: галузева науково-дослідна лабораторія «Гідроагрегат» (науковий керівник – доц. В.П. Пурдик); науково-дослідні лабораторії: «БОРЕКС-гідравліка» (науковий керівник – проф. Ю.А. Бурєнніков, зав. лабораторії – проф. Л.Г. Козлов).

 

   Розробки науковців кафедри зі значним економічним ефектом впроваджені на заводах «Таджикгідроагрегат» (м. Душанбе), «Зерноградгідроагрегат» (Ростовська область), НВО «Арсенал» (м. Київ), НВО «НАТИ» (м. Москва), ВО «Ленлес» (м. Санкт-Петербург), Калинівському машинобудівному заводі (Вінницька обл.) та багатьох інших. За участю колективу ГНДЛ «Гідроагрегат» під редакцією І.А. Немировського видано каталог гідроагрегатів для сільськогосподарських машин у п’яти томах.
   Науково-дослідна лабораторія «Пластичність» успішно співпрацює із підприємствами КНВО «ФОРТ» (м. Вінниця), установами НАН України: Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля, Інститутом проблем міцності та багатьма технічними університетами з міст Києва, Москви, Луганська, Краматорська та ін. Науково дослідна лабораторія «Борекс-гідравліка» починаючи з 1993 року ефективно співпрацює з ВАТ «Борекс» (м. Бородянка, Київська обл.) та іншими підприємствами України у галузі створення енергоощадних гідроприводів та гідроагрегатів для мобільних машин.     Результати наукової та навчально-методичної роботи кафедри відображені у 8 монографіях (І.А. Немировський, І.О.Сивак, Ю.А.Бурєнніков, Л.П. Середа), сотнях наукових статей, авторських свідоцтв та патентів. Розробки науковців кафедри відзначені медалями ВДНГ СРСР та УРСР (автори розробок – І.А.Немировський, Ю.А. Бурєнніков, Л.Г. Козлов, О.В.Дерібо, Ю.І. Муляр, В.О. Чорний, В.П. Пурдик). За досягнення у винахідницькій діяльності І.А. Немировський відзначений почесним званням – «Заслужений винахідник СРСР», а В.П. Пурдик – «Кращий винахідник України». На міжнародних виставках винаходів (2000р. – м. Будапешт, 2003р. – м. Яси) отримано дві золоті та одну срібну медалі (Ю.А. Бурєнніков, Л.Г. Козлов, Н.С. Семічаснова).     Для навчання студентів та перепідготовки інженерно-технічних працівників промислових підприємств Подільського регіону в галузі автоматизації виробничих процесів на базі кафедри ТАМ у 2001 році створений навчально-науковий центр «ВНТУ-ФЕСТО» (науковий керівник – проф. Ю.А Бурєнніков., заступник – проф. Л.Г. Козлов). Спільно із всесвітньовідомою компанією FESTO центр обладнано сучасним німецьким та австрійським обладнанням. 
    Кафедрою заключені угоди про створення філій на провідних підприємствах м. Вінниця:
    1. ВАТ "Вінницький агрегатний завод".    2. Учбово-виробниче підприємство "УТОС".    3. Казенне науково-виробниче підприємство "ФОРТ".    4. ТОВ "Вінницький авіаремонтний завод".
    При кафедрі працюють три науково-дослідні лабораторії:
    - галузева науково-дослідна лабораторія „Гідроагрегат” (ауд.1114а);    - лабораторія пластичних деформацій (ауд.1114а);    - науково-дослідна лабораторія „Борекс-гідравліка” (ауд.1116).
     Матеріально-технічна база кафедри ТАМ
    За кафедрою ТАМ закріплено 13 приміщень загальною площею понад 800 м2, які повністю забезпечують навчальний процес кафедри, зокрема, це навчальні лабораторії:
                      Лабораторія гідро- пневмоавтоматики - центр маханотроніки „ВНТУ-ФЕСТО”
Лабораторія автоматизації процесів машинобудування (ауд. 1104)
Лабораторії технології машинобудування (ауд. 1105,1106)
Лабораторія взаємозамінності, стандартизації 
та управління якістю продукції (ауд. 1221)